Er du ansvarlig for personaleudviklingen på en arbejdsplads, hvor de fleste opgaver udføres på kontor? Så ved du, hvor vigtigt det er at sørge for, at medarbejdernes it kundskaber er opdaterede. Arbejdsgangene bliver simpelt hen meget hurtigere og lettere for medarbejderne, hvis de er trygge ved at anvende de redskaber, de får i hånden. I en kontorbaseret virksomhed er dette som regel en arbejdsstation bestående af en pc og dertil hørende software. Og en af de mest almindelige og anvendte ...