Har du netop afsluttet din bolighandel, og er du begyndt at indrette din nye bolig? Så bør du lige sikre dig, at en ikke uvæsentlig del af papir arbejdet – nemlig skødet – er på plads og i orden, før du fortsætter Hvad er et skøde, og hvilken rolle spiller det for mig som bolig ejer? Et skøde er det eneste offentligt tilgængelige dokument, som vitterliggør ejerskabet over den bolig, skødet tilhører. Når en bolig skifter hænder, skal skødet således opdateres ...